Білім беру бағдарламасы-Бастауыш білім берудің педагогикасы мен әдістемесі

Академиялық дәрежесі: "бастауыш білім берудің педагогикасы мен әдістемесі" мамандығы бойынша өнер бакалавры»

Біздің университетте Бастауыш білім берудің педагогикасы мен әдістемесі білім беру бағдарламасы бойынша нені үйретеді :

Оқытылатын пәннің ерекшелігін ескере отырып, білім алушыларды оқыту мен тәрбиелеуді жүзеге асыру;
Тұлғаның әлеуметтенуіне, жалпы мәдениетін қалыптастыруға, кәсіптік білім беру бағдарламаларын саналы таңдауға және кейіннен меңгеруге ықпал ету;
Оқытудың әртүрлі тәсілдерін, әдістері мен құралдарын қолдану;
Мемлекеттік білім беру стандартының талаптарына сәйкес білім алушылардың дайындық деңгейін қамтамасыз ету;
Қазақстан Республикасының "Білім туралы" заңында, бала құқықтары туралы Конвенцияда көзделген оқушылардың құқықтары мен бостандықтарын сақтау қажеттілігін түсіну, өзінің кәсіби біліктілігін жүйелі түрде көтеру, әдістемелік бірлестіктердің қызметіне және әдістемелік жұмыстың басқа да нысандарына қатысуға дайын болу, ата-аналармен (оларды алмастыратын тұлғалармен) байланысты жүзеге асыру, еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы мен өртке қарсы қорғау ережелері мен нормаларын орындау, білім беру процесінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету.
Жұмысқа орналастыру:

Мектеп
Балабақшасы

Бастауыш білім берудің педагогикасы мен әдістемесі білім беру бағдарламасына түсу шарттары :

11 сыныптан кейін - ҰБТ пәндері: биология, география
Колледжден кейін-емтихансыз, әңгімелесу.
Жоғары оқу орнынан кейін - емтихансыз, әңгімелесу бойынша.
Оқу мерзімі:

11 сыныптан кейін-4 жыл;
Колледжден кейін қысқартылған формада-3 жыл;
Екінші жоғары қысқартылған форма бойынша-2 жыл;
Оқу түрі:

11 сыныптан кейін-күндізгі;
Колледжден кейін-күндізгі, қашықтықтан оқытуға рұқсат етіледі;
Екінші жоғары-күндізгі, қашықтықтан оқытуға рұқсат етіледі;
Оқыту тілі:

 Қазақ;
 Орыс;
Форманы толтыру арқылы 24 сағат ішінде тегін кеңес алыңыз:

біздің оқытушылар
Барлық оқытушылар

Құрметті өткен жылдардағы және осы жылғы колледждердің түлектері, сіздер үшін керемет жаңалық бар!

Толығырақ