Академиялық дәрежесі: "Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалау" мамандығы бойынша  бакалавры

Білім беру бағдарламасы бойынша сізді Тоқыма материалдарының технологиясы мен жобалауы неге үйретеді?:

материалдардың ассортиментін білу;
шикізат пен материалдардың қасиеттері мен мақсатын анықтай білу;
табиғи және химиялық талшықтарды өндіру процесін білу;
иірімжіптер мен жіптер өндірісінің негіздерін білу;
иіру, трикотаж, тоқыма өндірісі технологиясының жалпы мәліметтерін білу;
тоқу түрін, талшықтардың құрамын, матаның тығыздығын, матаның бет жағын анықтауды білу;
әр түрлі мақсаттағы тігін бұйымдарына арналған материал пакетін іріктеу дағдысы болу;
Оқуды бітіргеннен кейін қайда жұмыс істеуге болады:

тоқыма өнеркәсібі кәсіпорындарында инженер-технолог лауазымында
шағын және орта бизнес кәсіпорындарында инженер-технолог лауазымында
өндірістік зертханаларда
өз бизнесін ұйымдастыру
магистратурада оқуды жалғастыру.

"Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалауы" білім беру бағдарламасына түсу шарттары - өту

11 сыныптан кейін - ҰБТ пәндері: математика, физика
Колледжден кейін-емтихансыз, әңгімелесу.
Жоғары оқу орнынан кейін - емтихансыз, әңгімелесу бойынша.

Оқу мерзімі:

  • 11 сыныптан кейін - 4 жыл;
  • "Сымбат" колледжінің бітіруші түлектері үшін оқудың қысқартылған нысаны бойынша ұқсас бағыттарға оқу мерзімі - 2 жыл;
  • Басқа колледж түлектері үшін, ұқсас бағыттарға оқуға түсушілерге 5 пәнге дейінгі айырмашылық кезінде/ 5 пәннен артық айырмашылық кезінде қысқартылған оқыту нысаны бойынша оқу мерзімі - 2 жыл/ 3 жыл;
  • Екінші жоғары қысқартылған форма бойынша-2 жыл;

Оқу түрі:

  • 11 сыныптан кейін - күндізгі;
  • Колледжден кейін - қашықтықтан оқу;
  • Екінші жоғары - қашықтықтан оқу;

Оқыту тілі:

 Қазақ;
 Орыс;
Форманы толтыру арқылы 24 сағат ішінде тегін кеңес алыңыз:

біздің оқытушылар
Барлық оқытушылар