Академиялық дәрежесі: "Есеп және аудит" мамандығы бойынша бакалавры

Біздің университетте Есеп және аудит білім беру бағдарламасы бойынша нені үйретеді:

Әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындар, ұйымдар, ведомстволар жоспарларының экономикалық бөлімдерін әзірлеу;
Кәсіпорынның және басқаруды ұйымдастырудың экономикалық қызметінің практикалық мәселелерін шешу;
Әртүрлі сипаттағы проблемаларды анықтау кезінде экономикалық есептеулерді талдау мен бағалауды жүзеге асыру, нақты жағдайларға талдау жүргізу, оларды шешу тәсілдерін әзірлеу және күтілетін нәтижелерді бағалау;
Бухгалтерлік есепті, талдау мен аудитті жүргізуге қатысты шешімдер қабылдау;
Есеп пен аудиттің халықаралық стандарттарын Қазақстанның нарықтық экономика жағдайларына бейімдеу;
Нарықтық конъюнктураны зерттеу;
Нақты жобалардың бизнес-жоспарларын әзірлеу (кәсіпорынды құру немесе қайта ұйымдастыру, жаңа өнім өндірісін немесе қызмет түрлерін игеру, жекелеген өндірістерді техникалық қайта жарақтандыру немесе қайта жаңарту))

Оқуды бітіргеннен кейін қайда жұмыс істеуге болады:

Әр түрлі саладағы және қызмет бағытындағы ұйымдарда бухгалтер болып жұмыс істеу
Салалық министрліктер мен ведомстволарда
Халықаралық және шетелдік компанияларда
Аудит саласында мансап жасау
Салық органдарында жұмыс істеу
Сақтандыру ұйымдарында
Басқа қаржы мекемелерінде
Қаржы-экономикалық талдаумен және жоспарлаумен айналысу
Есеп және салық салу саласында консультация беру бойынша қызметтер көрсету
Салық декларацияларын толтыруға көмектесу
Мамандандырылған бухгалтерлік бағдарламалар мен Интернет желісін пайдалана отырып қашықтан жұмыс істеу
Шағын бизнестің бірнеше ұйымдарына бір уақытта қызмет көрсете отырып, өз табысын арттыру
Ғылыми-зерттеу институттарында жұмыс істеу
Бастауыш кәсіптік білім беру мекемелерінде
Орта кәсіптік, жоғары кәсіптік білім және т. б.
Магистратурада оқуды жалғастыру.

"Есеп және аудит" білім беру бағдарламасына түсу шарттары - өту

11 сыныптан кейін - ҰБТ пәндері: математика, география
Колледжден кейін-емтихансыз, әңгімелесу.
Жоғары оқу орнынан кейін - емтихансыз, әңгімелесу бойынша.

Оқу мерзімі:

  • 11 сыныптан кейін - 4 жыл;
  • "Сымбат" колледжінің бітіруші түлектері үшін оқудың қысқартылған нысаны бойынша ұқсас бағыттарға оқу мерзімі - 2 жыл;
  • Басқа колледж түлектері үшін, ұқсас бағыттарға оқуға түсушілерге 5 пәнге дейінгі айырмашылық кезінде/ 5 пәннен артық айырмашылық кезінде қысқартылған оқыту нысаны бойынша оқу мерзімі - 2 жыл/ 3 жыл;
  • Екінші жоғары қысқартылған форма бойынша-2 жыл;

Оқу түрі:

  • 11 сыныптан кейін - күндізгі;
  • Колледжден кейін - қашықтықтан оқу;
  • Екінші жоғары - қашықтықтан оқу;

Оқыту тілі:

 Қазақ;
 Орыс;
Форманы толтыру арқылы 24 сағат ішінде тегін кеңес алыңыз:

біздің оқытушылар
Барлық оқытушылар