Білім беру бағдарламасы - Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы

Академиялық дәрежесі: 

Профильді дайындық кезінде - "жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы" мамандығы бойынша техника және технология докторы»;
ғылыми – педагогикалық бағытта - "жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы" мамандығы бойынша философия докторы (PhD) »
Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы білім беру бағдарламасы бойынша біздің университетте сізді не үйретеді:

іргелі және арнайы пәндер бойынша кәсіби дайындық бағыты бойынша терең берік теориялық-әдіснамалық білімді меңгеру;
жоғары импакт-факторы бар ғылыми журналдарда мақала жариялау үшін мақала дайындау;
жеңіл өнеркәсіп бұйымдарын жобалаудың теориялық және әдіснамалық негіздерін меңгеру;
эксперименталды ғылыми қызмет технологияларын меңгеру;
АЖЖ-да жобалау-конструкторлық құжаттаманы әзірлеу;
жеңіл өнеркәсіп бұйымдарын жобалаудың өзекті мәселелерін ғылыми талдау;
жеңіл өнеркәсіп бұйымдарын жобалаудың қолданыстағы әдістеріне талдау және салыстыру жүргізу;
ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу;
ғылыми жұмыстардың нәтижелерін өндіріске енгізу дағдысының болуы;
арттыру білім деңгейі біліктілік талаптарға сәйкес Жоғары аттестаттау комиссиясының

Оқуды бітіргеннен кейін қайда жұмыс істеуге болады:

Жоғары оқу орындарында қауымдастырылған профессор және профессор ретінде жұмыс істей алады
Ғылыми-зерттеу орталықтарында
Институттарда
Басқару органдарында білім беру
Ғылыми-инновациялық бизнесті ұйымдастыру және Бизнестің тапсырыстары бойынша жобаларды орындау.

"Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы" білім беру бағдарламасына түсу шарттары- өту

Оқу мерзімі:

Ғылыми-педагогикалық бағыт-3 жыл;
Бейіндік бағыт-3 жыл
Оқу түрі:

Күндізгі
Оқыту тілі:

Қазақ;
Орыс;
Форманы толтыру арқылы 24 сағат ішінде тегін кеңес алыңыз:

біздің оқытушылар
Барлық оқытушылар