Білім беру бағдарламасы - Дизайн

Академиялық дәрежесі: 

Профильді дайындық кезінде - "Дизайн" мамандығы бойынша өнер докторы»;
Ғылыми – педагогикалық бағытта - "Дизайн" мамандығы бойынша философия докторы (PhD) »
Біздің университетте Дизайн білім беру бағдарламасы бойынша Сізді не үйретеді:

Іргелі және арнайы пәндер бойынша кәсіби дайындық бағыты бойынша терең берік теориялық-әдіснамалық білімді меңгеру;
Жоғары импакт-факторы бар ғылыми журналдарда мақала жариялау үшін мақала дайындау;
Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарын жобалаудың теориялық және әдіснамалық негіздерін меңгеру;
Эксперименталды ғылыми қызмет технологияларын меңгеру;
АЖЖ-да жобалау-конструкторлық құжаттаманы әзірлеу;
Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарын жобалаудың өзекті мәселелерін ғылыми талдау;
Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарын жобалаудың қолданыстағы әдістеріне талдау және салыстыру жүргізу;
Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу;
Ғылыми жұмыстардың нәтижелерін өндіріске енгізу дағдысының болуы;
Арттыру білім деңгейі біліктілік талаптарға сәйкес Жоғары аттестаттау комиссиясының

Оқуды бітіргеннен кейін қайда жұмыс істеуге болады:

Жоғары оқу орындарында қауымдастырылған профессор және профессор ретінде жұмыс істей алады
Ғылыми-зерттеу орталықтарында, институттарда, білім беруді басқару органдарында,
Ғылыми-инновациялық бизнесті ұйымдастыру және Бизнестің тапсырыстары бойынша жобаларды орындау.

"Сән дизайны" білім беру бағдарламасына түсу шарттары- өту

Оқу мерзімі:

Ғылыми-педагогикалық бағыт-3 жыл;
Бейіндік бағыт-3 жыл
Оқу түрі:

Күндізгі
Оқыту тілі:

Қазақ;
Орыс;
Форманы толтыру арқылы 24 сағат ішінде тегін кеңес алыңыз:

біздің оқытушылар
Барлық оқытушылар