Академиялық дәрежесі: 

"Маркетинг" мамандығы бойынша экономика және бизнес магистрі»;
Ғылыми – педагогикалық бағытта - "Маркетинг" мамандығы бойынша экономика ғылымдарының магистрі»;
 Біздің университетте Маркетинг білім беру бағдарламасы бойынша Сізді не үйретеді:

Маркетингтік технологиялардың әлемдік тәжірибесін отандық нарық жағдайына бейімдеу;
Тауарлар мен қызметтер нарықтарындағы конъюнктураны бағалау;
Сараланған басқарушылық және маркетингтік шешімдер қабылдау, салалық, өңірлік және халықаралық рыноктардың жай-күйі мен ерекшеліктерін талдау және бағалау;
Маркетингтік қызметтің басымдықтары мен мақсаттарын анықтау, экономикалық және ұйымдық өзгерістерге бейімделу;
Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, маркетингтік ақпаратты алу, өңдеу және беру, кешенді маркетингтік зерттеулер жүргізу, маркетингтік қызметтің стратегиялары мен тактикасын әзірлеу дағдылары;
Эксперименталды ғылыми қызмет технологияларын меңгеру;
Ғылыми-зерттеу жұмысының өзіндік жұмысын жүргізу үшін қажетті ғылыми зерттеу әдістері.
Жұмысқа орналастыру:

1) бейінді даярлау кезінде –меншік мөлшеріне немесе нысанына қарамастан, мемлекеттік және әкімшілік басқару жүйесінің, ұйымның, фирманың, корпорацияның, сыртқы экономикалық қызмет бөлімшесінің органдарында маман

2) ғылыми – педагогикалық бағытта-жоғары оқу орындарына, ғылыми-зерттеу және сараптамалық-консалтингтік ұйымдарға, ведомствоаралық, өңіраралық ғылыми жобалау мекемелеріне маман

Білім беру бағдарламасына түсу шарттары Маркетинг-өту

Оқу мерзімі:

ғылыми-педагогикалық бағыт-2 жыл;
бейіндік бағыт-1,5 жыл; 1 жыл
Оқу түрі:

күндізгі
Оқыту тілі:

қазақ;
орыс;
Форманы толтыру арқылы 24 сағат ішінде тегін кеңес алыңыз:

біздің оқытушылар
Барлық оқытушылар