Шығармашылық және педагогикалық мамандықтарға қабылдау шарттары

Шығармашылық емтиханды тапсыруға үміткерлерден өтініштерді қабылдау ЖОО-да күнтізбелік жылдың 20 маусымынан 7 шілдесіне дейін жүзеге асырылады.

Шығармашылық емтихан күнтізбелік жылдың 8-13 шілдесі аралығында өткізіледі.

ҰБТ-ны электронды форматта өткізу кезінде талапкерлерден шығармашылық емтихан тапсыруға өтініштерді қабылдау ЖОО-да күнтізбелік жылдың 20 маусымынан 7 шілдесіне дейін жүзеге асырылады.

ҰБТ-ны электронды форматта өткізу кезінде шығармашылық емтихан күнтізбелік жылдың 8 шілдесі мен 13 шілдесі аралығында өткізіледі.

Жалпы орта, техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі туралы құжаттары бар талапкерлер 2 шығармашылық емтиханды (Сурет, Көркем сурет), «Сәндік өнер» және «Сценография» мамандықтары бойынша 3 шығармашылық емтихан (Сурет, Көркем сурет, Композиция) тапсырады.

Қысқартылған оқу мерзімін көздейтін жоғарғы білім кадрларын даярлаудың сабақтас бағыттары бойынша шығармашылық дайындықты қажет ететін білім беру бағдарламалары тобына түсетін талапкерлер бір шығармашылық емтихан тапсырады (Сурет).

Сурет, Көркем сурет пәндері бойынша емтихан жұмысы сабақта тікелей заттың өзіне қарап орындалады, емтиханның ұзақтығы 4 сағат. Талапкер өзімен бірге алып келетін қажетті материалдар:

Сурет - А3 ватман қағазы, түймелер, өшіргіш, қарындаштар.

Көркем сурет – А3 түйіршікті қағаз, түймелер, өшіргіш, қарындаш, акварельдер жинағы, қылқаламдар, палитра және су құйылған банка.

Композиция – А3 қағазы, түймелер, өшіргіш, қарындаш, көркем гуашь, қылқалам, палитра және су құмырасы.

Білім беру бағдарламасы шифры

 

Білім беру бағдарламасы

Арнайы және (немесе) шығармашылық емтихандар түрі

1

2

3

Арнайы дайындықты қажет ететін білім беру бағдарламалары

6В01101

Педагогика және психология

Педагогикалық жағдайды шешу

6В01301

Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі

Педагогикалық жағдайды шешу

6В01501

Информатика мұғалімдерін даярлау

Педагогикалық жағдайды шешу

6В01502

Биология мұғалімдерін даярлау

Педагогикалық жағдайды шешу

6В01503

География мұғалімдерін даярлау

Педагогикалық жағдайды шешу

Шығармашылық дайындықты қажет ететін білім беру бағдарламалары

1

2

3

4

6В01401

Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

Мамандану стандарттары

Жалпы дене шынықтыру жаттығуларының нормативтері

6В01402

Бейнелеу өнері мұғалімдерін даярлау

Сурет,

Көркем сурет

Сурет - гипстен жасалған адам бетінің маскасы немесе бас сүйегінің суреті, Көркем сурет - әртүрлі заттар салынған күрделі натюрморт

6В02101

 

Сурет,

Көркем сурет

Сурет – гипстен жасалған архитектуралық детальмен натюрморт, Көркем сурет – әртүрлі заттардан тұратын күрделі натюрморт

6В02103

Сәндік өнер

Сурет,

Көркем сурет,

Композиция

Сурет салу – гипстен жасалған архитектуралық детальмен натюрморт, Кескіндеме – әртүрлі заттардан тұратын күрделі натюрморт.

Композиция – симметрия мен асимметрия тақырыбына геометриялық фигуралардың эскиздік композициясын құрастыру

6В02104

Сценография

Сурет,

Көркем сурет,

Композиция

Сурет салу – гипстен жасалған архитектуралық детальмен натюрморт, Кескіндеме – әртүрлі заттардан тұратын күрделі натюрморт.

Композиция – симметрия мен асимметрия тақырыбына геометриялық фигуралардың эскиздік

Талапкерлердің құжаттарын қабылдау және педагогикалық мамандықтарға оқуға түсу үшін кезектен тыс емтиханды өткізу білім беру ұйымының орналасқан жері бойынша күнтізбелік жылдың 20 маусымы мен 24 тамызы аралығында жүзеге асырылады.

ҰБТ-ны электронды форматта өткізу кезінде талапкерлердің құжаттарын қабылдау және педагогикалық мамандықтар бойынша оқуға түсу үшін арнайы емтихан тапсыру білім беру ұйымының орналасқан жері бойынша күнтізбелік жылдың 20 маусымы мен 20 тамызы аралығында жүзеге асырылады.

 

Жалпы орта немесе техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі туралы құжаттары бар талапкерлер үшін шығармашылық емтихандар 45 балдық жүйе бойынша бағаланады.

Қысқартылған оқу мерзімін көздейтін жоғары оқу орындарының кадрларын даярлаудың тиісті бағыттары бойынша талапкерлер үшін шығармашылық емтихан 20 балдық жүйе бойынша бағаланады.

Педагогикалық мамандықтар бойынша талапкерлер үшін арнайы емтихан «жіберу» немесе «жібермеу» түрінде бағаланады.

Шығармашылық-педагогикалық мамандықтарға қабылдау шарттары туралы қосымша ақпаратты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілген «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік ережелерін» қараңыз. Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 31 қазандағы No 600 (05.11.2021 ж.).

Сурет, Көркем сурет, Композиция пәндерінен шығармашылық емтихан тапсырмаларының үлгілері иллюстрацияларда көрсетілген.