"Дизайн және технология индустриясы" ғылыми журналы

Құрметті сайт қонақтары!

"Сымбат "дизайн және технология академиясының жанынан 2006 жылдан бастап" дизайн және технология индустриясы" ғылыми көркем-техникалық журналы шығарылады, ҚР Мәдениет, ақпарат және спорт Министрлігінде тіркелген. Тіркеу туралы куәлік № 6965-Ж 1 наурыз 2006 ж. қайта тіркеу туралы куәлік № 11404-Ж 15.01.2011 ж.

Журнал диссертациялардың негізгі ғылыми нәтижелерінің басылымдарының тізіміне енгізілген.

Негізгі тақырыптық бағыты: технология, техника, дизайн, өнер, тарих және мәдениет, экономика, бизнес туралы материалдарды жариялау. Таралымы 500 дана, жылына төрт рет шығады. Журнал құны 500 теңге.

Мақалалар мәтін нұсқасында орыс, ағылшын, қазақ тілдерінде қабылданады. Баяндама мәтіндерінің көлемі А4 форматындағы 10 бетке дейін (210х297мм) Word редакторында терілуі тиіс, Times New Roman, KZ Times New Roman, № 14 шрифтімен және лазерлік принтерде бет өрістері бар басып шығарылған: сол жақта – 3 см., оң жақта-1,5 см., жоғарғы және төменгі жағында-2 см., жоларалық интервал-1. (1 бет-600 теңге). Мақаланы төлеген кезде барлық беттерді санау керек.

Ғылыми мақалалар 10 жолдан аспайтын үш тілде (қазақ, ағылшын және орыс тілдерінде) рецензиямен, аннотациямен сүйемелденуі тиіс. Қолжазбаның соңында Әдебиеттер тізімі келтіріледі, мәтінде сілтеме нөмірі көрсетіледі.. басылымдар. Кесте мен графикалық материалдар баяндама мәтіні бойынша орналастырылады. Мақала мәтінінде ӘОЖ, бастамалар және Авторлардың тегі, ғылыми дәрежесі, атағы, жұмыс орындалған ұйымның толық атауы, қаласы, Елі және мақаланың атауы болуы тиіс.

Редакцияға жариялау үшін жіберілген мәтіндер рецензияланбайды және қайтарылмайды.

Ғылыми мақалалардың мәтінін және түбіртектің көшірмесін e-mail-ге немесе редакцияға мына мекен-жай бойынша жіберуге болады::

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бекмаханов к-сі, 96А. Қонаев 43, каб.  211. меншік түрі Тел. +7(727)273-14-41, e - mail: technology@symbat.kz

Біздің деректемелеріміз:

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бекмаханов к-сі, 96А.Қонаев 43 / бұр.Жібек жолы