Бакалавриат
Дайындау бағыттары - (6В021) өнер:

Дайындық бағыттары - (6В014) жалпы дамудың пәндік мамандануы бар мұғалімдерді дайындау:
Дайындық бағыттары - (6В016) Тіл және әдебиет пәндері бойынша мұғалімдерді даярлау: