Магистратура
Дайындық бағыттары - (7М013) пәндік мамандандырусыз мұғалімдерді даярлау:

Дайындық бағыттары - (7М013) жалпы дамудың пәндік мамандандыруымен мұғалімдерді дайындау:
Дайындық бағыттары - (7М013) жалпы дамудың пәндік мамандандыруымен мұғалімдерді дайындау:
Дайындық бағыттары - (7М011) Педагогика және психология: