Білім беру грантына түсу шарттары

БАКАЛАВРИАТ

Жоғары білімнің білім беру грантын беру және (немесе) ақылы оқуға қабылдау конкурсына қатысу үшін ҰБТ-дан өткен және оның нәтижелері бойынша алған орта, техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі бар адамдар жіберіледі:

– ұлттық ЖЖОКБҰ-ға (жоғары оқу орнынан кейінгі және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымы) - кемінде 65 балл, ал "педагогикалық ғылымдар" білім беру саласы бойынша-кемінде 75 балл;

- басқа ЖЖОКБҰ - ға – кемінде 50 балл, ал "педагогикалық ғылымдар" саласы бойынша-кемінде 75 балл.

Бұл ретте ҰБТ-ның әрбір пәні және (немесе) шығармашылық емтихан бойынша кемінде 5 балл жинау қажет.

Жоғары білімнің білім беру грантын беру конкурсына қатысу және (немесе) қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білім кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша ақылы оқуға қабылдау үшін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар, ҰБТ-дан өткен және оның нәтижелері бойынша кемінде 25 балл жинаған және "педагогикалық ғылымдар"білім беру саласы бойынша адамдар жіберіледі. -кемінде 35 балл, оның ішінде ҰБТ-ның әрбір пәні және (немесе) шығармашылық емтихан бойынша кемінде 5 балл.

Жоғары білімнің білім беру грантының иегерлері куәлікте көрсетілген ЖЖОКБҰ-ға қабылдау туралы өтініш береді және ЖЖОКБҰ басшысының немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның бұйрығымен студенттер қатарына қабылданады.

Шығармашылық емтихандар белгіленген жоғары білімнің білім беру бағдарламаларына қабылдау осы емтихандар бойынша балдарды ескере отырып жүргізіледі. "Педагогикалық ғылымдар" және "денсаулық сақтау" білім беру салалары бойынша қабылдау арнайы емтихан нәтижелерін ескере отырып жүргізіледі.

 

МАГИСТРАТУРА

Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша магистратураға КТ және (немесе) түсу емтиханы және (немесе) шығармашылық емтихандар бойынша ең жоғары балл жинаған тұлғалар конкурстық негізде қабылданады:

1) ғылыми-педагогикалық магистратура үшін, оның ішінде шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламаларының топтары бойынша-кемінде 75 балл;

2) Оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін бейінді магистратура үшін-кемінде 50 балл;

3) оқыту ағылшын тілінде жүргізілетін бейінді магистратура үшін-кемінде 50 балл;

 

ДОКТОРАНТУРА

Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша докторантурада оқуға түсу емтиханы бойынша кемінде 75 балл жинаған тұлғалар конкурстық негізде қабылданады.

Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша Конкурс КТ және/немесе білім беру бағдарламаларының топтары бойынша түсу (шығармашылық) емтиханының балдарына сәйкес өткізіледі.

Конкурстық балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда докторантураға қабылдау кезінде білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханының неғұрлым жоғары бағасы бар тұлғалар басым құқыққа ие болады. Содан кейін эссе үшін баллдар, оқуға әзірлікке тест үшін баллдар, білім беру бағдарламасының бейініне сәйкес келетін ғылыми жетістіктер: ғылыми жарияланымдар, оның ішінде соңғы 3 күнтізбелік жылдағы Clarivate Analytics компаниясының Web of science дерекқорының Journal Citation Reports деректері бойынша 1, 2 квартильге кіретін рейтингтік ғылыми басылымдарда ескеріледі; ғылыми әзірлемелер туралы куәліктер; ғылыми стипендиялар, гранттар беру туралы сертификаттар; ғылыми конференциялар мен конкурстарға қатысқаны үшін грамоталар/дипломдар.

Мемлекеттік грант негізінде оқуға түсетін ҚР азаматтары ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы № 390 қаулысымен белгіленген тәртіппен кемінде 3 жыл жұмыспен өтеу туралы шарт жасасады.

Құжаттар тізбесі толық ұсынылмаған жағдайда қабылдау комиссиясы оқуға түсушілерден құжаттарды қабылдамайды.

Білім беру грантына түсу шарттары туралы қосымша ақпаратты ҚР БҒМ 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығымен бекітілген "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын" (2021 жылғы 5 қарашадағы жағдай бойынша) қараңыз.