Бакалавриат
Дайындау бағыттары - (6В021) Өнер:
Дайындау бағыттары - (6В04) Бизнес және басқару: